Na czym polega profesja tłumacza przysięgłego? Czy taki profesja jest ciekawy?

Posted on 30/12/2017 3:16pm

Zdawać by się mogło, iż poznanie dogłębnie jakiegoś języka – czy to od jego strony formalnej, czy bardziej codziennej, „slangowej”, jest podstawą w wypadku pracy tłumacza. Dodatkowo musi znać on konteksty kulturowe, które umożliwiają zrozumienie idiomów czy bardziej regionalnych odmian języka. Jest to bardzo obszerny zakres wiedzy, jednak jeśli interesują nas tłumaczenia przysięgłe, będzie on skąpy. Warto zaznajomić się ze szczegółami tyczącymi się tego zawodu, bowiem to pozwoli dostrzec różnice między pracą zwyczajnego tłumacza a tłumaczem przysięgłym.


tłumacz
Author: U.S. Embassy Tel Aviv
Source: http://www.flickr.com
Każdy tłumacz stara się dokonywać swego tłumaczenia jak najlepiej. Nie bez powodu mawia się o lepszych jak też gorszych przekładach. O ile jednakże w wypadku prostych tłumaczeń efekty rzutują na rozkwit kariery tłumacza czy jego opinię w środowisku, to tłumacz przysięgły może stracić swe upoważnienia. W wypadku, gdy nie wywiąże się ze swoich obowiązków należycie – czyli na przykład dokona tłumaczenia, jakie nie będzie bezstronne – stanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej. Ta natomiast może zdecydować o ewentualnych naganach lub odsunięciu od realizowania zawodu w wypadku stwierdzenia zaniedbań. O powadze rzemiosła tłumacza świadczy też fakt, że działa on za pośrednictwem Ministerstwa Sprawiedliwości, nie zaś, jak w wypadku zwyczajnych tłumaczy, jako freelancer. Jest też wpisany na listę tłumaczy, udostępnioną na witrynach internetowych Ministerstwa.

Tłumacz (dowiedz się więcej o tlumacz przysiegly uk http://bestword.co.uk/) zaprzysiężony jest osobą zaufania publicznego, co znaczy, że jego działalność budowana jest na zaufaniu w stosunku do przeprowadzanych przez niego czynności. Powyższe wiążą się z tłumaczeniem dokumentów znacznej rangi – a są to chociażby dokumenty urzędowe czy procesowe, jakich przekłady wpływać mogą na rozstrzygnięcia organów sprawiedliwości. Żeby pozyskać zaufanie i trafić na wzmiankowaną listę tłumaczy, potencjalny aspirant musi spełniać szereg wymagań, ażeby być dopuszczonym do wykonywania zawodu. Skończone studia będą tutaj tylko jednym z wymogów – inne, normowane ustawą o zawodzie tłumacza przysięgłego, to posiadanie obywatelstwa polskiego, niekaralność czy pozytywny wynik z oficjalnego egzaminu.


Jak odnaleźć tłumacza w w swojej miejscowości? Nic trudnego, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę: tłumaczenia angielski i nazwę swojego miasta.

Tags: tłumacz, dokumenty, język